THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES ?

Sunday, April 20, 2014

Koi bhi bane sarkar....

Koi bhi bane sarkar,
Mujhe kya farak padta hai yaar!
Koi bhi bane sarkar,
Main toh rahoonga berozgaar!
Koi bhi bane sarkar,
Meri haalat me na hogi koi sudhaar!
Koi bhi bane sarkar,
Meri suraksha ke liye na honge koi hatyaar!
Koi bhi bane sarkar,
Mujhe na naseeb hoga bachpan ka sansaar!

To koi bhi bane sarkar,
Har party ki jeet me hai insaaniyat ki haar!